Map Location A line styled icon from Orion Icon Library.

Bakı şəhəri

Heydər Əliyev Prospekti 95a

Time Limit A line styled icon from Orion Icon Library.

B.ertəsi-Cümə: 9:00 - 18:00

Şənbə: 09:00 - 15:00

İdxal və İxrac zamanı tələb olunan zəruri sənədlərin hazırlanması

İdxal və İxrac Gömrük Deklarasiyası

Azərbaycan, idarəetmələrin təhlil etdiyi bir neçə xarici ticarət partnyorla və mövcud beynəlxalq ticarət qanunları ilə uyğun bir şəkildə ticarət edən bir ölkədir. Bu, şirkətlərin və iş sahiblərinin xarici ölkələrlə əməkdaşlıq etmələri üçün əhəmiyyətli bir fırsat yaradır. Ancaq, Azərbaycandan mal və xidmətlərin ixracı və idxalı müvafiq sənədlərin hazırlanması ilə bağlı çətinliklərlə üzləşir.

Bu məqalədə, idxal və idxal zamanı tələb olunan zəruri sənədlərin nə olduğunu və hazırlanmasının necə həyata keçirilməli olduğunu ətraflı şəkildə izah edəcəyik. Ən başlıca mərhələləri və sənədlərin nəzərdə tutulan məqsədini aydınlaşdıracağıq.

İdxal və İxracın Əsasları

1. Əsas Konsepsiyalar

 • İdxal və ixracın əsas terminləri
 • Xarici ticarət qanunları və təşkilatları

2. Sənədlərin Ümumi Xüsusiyyətləri

 • Sənədlərın mütləq elementləri
 • Tərcümələrin tələb olunması

3. İdxal Sənədləri

 • Ticarət fakturası və qəbz
 • Xarici alıcı və satıcı sənədləri
 • Stansiyalarararası və aviaşirkətlər sənədləri

4.İxrac Sənədləri

 • İxrac fakturası
 • İxrac sənədlərinin təsdiq edilməsi
 • Ölkəyə xüsusi sənədlərin tələb olunması

Sənədlərin Hazırlanması
Xarici ticarət sənədlərinin hazırlanması prosesi çox maraqlıdır. Bu, şirkətlərin və iş sahiblərinin beynəlxalq ticarətdə iştirak etmələrinin qapısını açır. İdxal və ixrac zamanı tələb olunan əsas sənədlər şunlardır:

İdxal Sənədləri

 1. Ticarət Fakturası və Qəbz: İdxal məhsulu və ödənişin qeydiyyatı üçün lazımlıdır. Bu sənədlər məhsulun qiymətini və miqdarını göstərir.
 2. Xarici Alıcı və Satıcı Sənədləri: Bu sənədlər alıcı və satıcı arasında əlaqəni təsdiq edir və ödənişlərin qeydiyyatını aparır.
 3. Stansiyalararası və Aviaşirkətlər Sənədləri: Daşınma sənədləri, malların nəzarət altında saxlanılmasını təmin edir.

İxrac Sənədləri

 1. İxrac Fakturası: İxrac edilən malların qiymətini və təchizatçısını göstərir.
 2. İxrac Sənədlərinin Təsdiq Edilməsi: Bazən ixrac sənədləri hökumət və ticarət təşkilatları tərəfindən təsdiq edilməlidir.
 3. Ölkəyə Xüsusi Sənədlərin Tələb Olunması: Müvafiq ölkənin tələblərinə əməl etmək üçün sənədlərin hazırlanması.

Sənədlərin Əhəmiyyəti
Bu sənədlər, hemişiyyətiniz və müştəriləriniz üçün çox əhəmiyyətlidir. Sənədlər düzgün hazırlanmazsa, ticarətiniz ziyan görə bilər və hətta hüquqi problemlərlə üzləşə bilərsiniz.